Close

Avís legal

El present Avís Legal regeix l’accés i la utilització de la pàgina web accessible mitjançant el nom de domini www.sempreviva.es i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).

El simple accés a la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. En cas de no estar d’acord amb aquest avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació de el present Avís Legal, l’Usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.

– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que accedeixi a la Web, ja que ambdós poden contenir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, del present Avís Legal i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

Informació general del lloc web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: Maria Vert Carbó.

Domicili social: Fraternitat 11, Terrassa. 08225 Terrassa, Barcelona, Espanya.

Denominació Comercial: Sempreviva

C.I.F .: 45465916E

Correu electrònic: info@sempreviva.es

Condicions d’ús del lloc web

Accés

El simple accés a el Lloc Web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Normes d’ús del lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc Web ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i el present Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

  1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
  3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
  6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
  7. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.
  8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al TITULAR DEL LLOC WEB davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, el TITULAR dEL LLOC WEB el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Exclusió de responsabilitat

El TITULAR DEL LLOC WEB no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per al TITULAR DEL LLOC WEB l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El TITULAR DEL LLOC WEB no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

El TITULAR DEL LLOC WEB no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació de la mateixa o amb caràcter previ.

Continguts i serveis enllaçats mitjançant el lloc web

El lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, el TITULAR DEL LLOC WEB només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar al TITULAR DEL LLOC WEB, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del TITULAR DEL LLOC WEB amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
El TITULAR DEL LLOC WEB no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al TITULAR DEL LLOC WEB.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del TITULAR DEL LLOC WEB o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. El TITULAR DEL LLOC WEB i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar entre tots dos als Jutjats i Tribunals competents de Barcelona, llevat que la llei estableixi una altra cosa.

Política de privacitat

Versió en vigor des del 31 de Desembre de 2017

Tractament de dades de caràcter personal

Sempreviva (en endavant la Web) és propietat de Maria Vert Carbó (en endavant el Titular) amb domicili a Fraternitat, 11. 08225 Terrassa, Barcelona., Amb CIF 45465916E i correu electrònic info@sempreviva.es.

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades personals i informació que ens faciliti a l’emplenar qualsevol formulari electrònic disponible a la web, seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat del Titular.

Recollida de dades usuaris (finalitat i consentiment)

Aquest lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’ompliment de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Al fer “clic” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, Vostè declara que la informació i les dades que en ells hi ha facilitat són exactes i veraces. Per a què la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun. L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic a què vostè accedeixi o remeti a través d’aquesta pàgina web, la informació que ens faciliti s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

Gestionar la seva consulta, suggeriment o sol·licitud.
Controlar el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, així com per realitzar estadístiques d’ús i segmentació.
Remetre-li comunicacions comercials publicitàries per e-mail, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per Sempreviva, així com per part dels col·laboradors o “partners” amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de Sempreviva, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de Sempreviva.

L’usuari consenteix expressament la comunicació o cessió de les seves dades personals als proveïdors que intervenen en la oferta i prestació dels nostres serveis, com ara proveïdors de hosting o missatgeria, amb l’exclusiu fi de la correcta consecució del servei sol·licitat.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització anticipada per facilitar les seves dades a Sempreviva. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar d’aquesta circumstància als tercers les dades ens cedirà.

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials enviant un correu electrònic a :

info@sempreviva.es

Xarxes Socials


Al fer-se l’Usuari seguidor dels perfils de Sempreviva, a les xarxes socials d’aquest Lloc Web consenteix el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials en compliment de les condicions i polítiques de les mateixes.

Exercici de drets


Si Vostè desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ho pot fer mitjançant comunicació dirigida a: info@sempreviva.es

o bé per correu postal a:

Sempreviva

Maria Vert Carbó

Fraternitat 11, 08225 Terrassa

Per a què puguem atendre correctament l’exercici dels seus drets, la seva sol·licitud haurà d’anar sempre acompanyada de: fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si és el cas.

Abrir chat
Horario de atención de 9:00 a 20:00
Hola
¿En que te puedo ayudar?